Uprava


NADZORNI ODBOR

ŽELJKO IVANKOVIĆ,

- predsjednik Nadzornog odbora

IVONA MIKŠIĆ MATANOVIĆ,

- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

ANTUN TURAK,

- član Nadzornog odbora

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

MIRJANA DAUTOVIĆ,

- direktor